بررسي رابطه ي بين نقد شوندگي دارائيها ونقد شوندگي سهام

چکیده مقاله

ریسک نقدشوندگی سهام را می توان یکی از عوامل دخیل در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست .تعیین معیاری بر اساس خصوصیات شرکت که بتواند به تعیین میزان نقدشوندگی سهام کمک کند، می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران منتهی شود .در این تحقیق رابطه میان نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام شرکت در نمونه ای از شرکت های غیرمالی حاضر در بورس   اسفند منتهی می باشد و 91  که سال مالی    آن ها به 4831  تا4831 اوراق بهادار تهران طی سال های . ماهه و یک ساله برای هر سال بررسی شد 6 به تفکیک دوره های از معیارهای نقدشوندگی که توسط آمیهود ارائه و توسط گوپالان به منظور تصحیح چولگی زیاد آن بهینه شد، اختلاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده صفر به عنوان شاخص های نقدشوندگی معاملاتی سهام استفاده شده است. WAL و از معیارهای نقدشوندگی WAL  -و 1 - که معیارهای امتیازی جهت نقدشوندگی دارایی ها 2 ارائه شده توسط گوپالان،  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت دارایی ثابت، نسبت حسابهای دریافتنی، برای توصیف خصوصیات شرکت نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت و نسبت موجودی کالا و برای توصیف ساختار سرمایه از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها به عنوان شاخص های نقدشوندگی  دارایی ها استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد که این رابطه معنی با توجه به متغیرهای مورد استفاده در پژوهش می باشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسي رابطه ي بين نقد شوندگي دارائيها ونقد شوندگي سهام، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1168-Liquidity-Liquidity-assets-and-critiquing-the-relationship-between-stock

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل