بررسی رابطه ی بین شفافیت وعملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شفافیت شرکتی وعملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش بر اساس 27 شرکت نمونه ی انتخاب شده از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی 11 ساله (1382 تا 1392) است. روش پژوهش به کار برده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین پژوهش حاضر برحسب روش، جزء پژوهشات توصیفی و از نوع همبستگی به شمار می آید. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شفافیت شرکتی تأثیر معنادار ومثبتی برعملکرد شرکت دارد وبالعکس. طبق یافته ها صرفاً رابطه ی منفی میان نسبت قیمت به جریان نقد به عنوان یکی از معیارهای عملکرد و شفافیت کل و شفافیت ساختار مدیریت وجود دارد. اما بقیه ی معیارها با رتبه های شفافیت رابطه مثبت و معنادار دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

منا خرسندی نوشهری؛ابراهیم عباسی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه ی بین شفافیت وعملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران، کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11689-Investigating-the-Relationship-between-Transparency-and-Financial-Performance-of-Companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( منا خرسندی نوشهری؛ابراهیم عباسی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل