بررسی رابطه هزینه سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

تصمیم گیری و قضاوت در انتخاب بهترین شیوه سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است. اين تحقيق با هدف تعیین رابطه هزینه سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر ماهوی و محتوایی توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.  در این تحقیق جامعه ی آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 476 شرکت از زمان تاسیس آن تاکنون هستند. داده هاي گردآوري شده در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون جارک- برا استفاده می‌گردد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه هزینه سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یاسمن ملائی؛زاداله فتحی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه هزینه سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11759-Investigating-the-relationship-between-the-capital-cost-of-companies-that-are-in-the-growth-stage-and-the-accumulated-profit-variable-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یاسمن ملائی؛زاداله فتحی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل