بررسی ارتباط بین مکانیزم های راهبری شرکتی  و نقدشوندگی سهام

چکیده مقاله

پژوهش حاضر، شواهدي در ارتباط با رابطه برخی مکانیزم­های راهبری شرکتی شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهام شناور آزاد، استقلال هیئت مدیره و نوع حسابرس با نقدشوندگي سهام ارائه کرده است. برای اندازه­گیری نقدشوندگی سهام از چهار معیار نسبت عدم نقدشوندگی امیهود، نسبت نقدشوندگی آمیوست، رتبه نقدشوندگی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش انجام کار از نوع تحقیقات علی-پس رویدادی بوده و از لحاظ هدف با توجه به کاربرد نتایج در بازار سرمایه، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بـورس اوراق بـهـادار تـهـران بوده و نمونه­ای مشـتمل بر 124 شرکت در طی دوره زمانی 7 ساله (1394-1388) مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از آزمونهای همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد سهام شناور آزاد با نقدشوندگی سهام و عدم وجود ارتباط بین استقلال هیئت مدیره و نوع حسابرس و تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

غفور شریف زاده ؛هیوا خجسته ؛ ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بین مکانیزم های راهبری شرکتی و نقدشوندگی سهام، کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11780-Investigating-the-relationship-between-corporate-governance-mechanisms-and-stock-liquidity

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(غفور شریف زاده ؛هیوا خجسته ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل