جستاری بر مفهوم زیبایی و زیباشناسی در حکمت هنر  اسلامی با تاکید بر معماری مساجد ایرانی اسلامی

چکیده مقاله

معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنا ی تمدن اسلام را با بهره گیری از روح معنویت نشان میدهد. این امر به گونهای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسلام به عنوان اندیشه زیبایی شناسی دین اسلام در معمار ی اسلامی تجلی می یابد. با شکل گیری اسلام و تآثیرات آن در فرهنگ ، تمدن و اجتماع و در پی آن هنر و معماری اهمیت بررسی و شناخت حکمت معماری و هنر اسلامی مورد توجه قرار گرفت. از این رو در مقاله پیش روبنابه اهمیت و جایگاه مساجد و معماری اسلامی به بررسی شاخص ها و ویژگی های زیبایی  در سه نمونه موردی پرداخته شده است . در پژوهش حاضر، با به كارگيری روش تحقيق توصيفی-تحليلی و گردآوری اطلاعات به روش كتابخانه ای ، به بررسی زیبایی و زیبایی شاسی در هنر و حکمت اسلامی با تآکید بر معماری مساجد اسلامی پرداخته است. سپس ريشه های معنايی هركدام را از ديدگاه های مختلف مورد بحث قرارداده و در آخر با بررسی شاخص های زیبایی در هنر اسلامی و ارزیابی هر یک از مصداق ها بر اساس شاخص های بررسی شده در قالب جداول مختلف ، به این نتیجه رسیدیم که مسجد نصیرالملک با توجه به تعاریف  زیبایی شناسی از دیدگاه معماری اسلامی نسبت به دو مصداق دیگر بررسی شده زیباتر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیده سارا یثربی؛سمانه صادقی ؛بهرام احمدخانی؛ ۱۳۹۵، جستاری بر مفهوم زیبایی و زیباشناسی در حکمت هنر اسلامی با تاکید بر معماری مساجد ایرانی اسلامی، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11996-An-Investigation-into-the-Concept-of-Beauty-and-Aesthetics-in-the-Islamic-Art-of-Wisdom-with-an-Emphasis-on-the-Architecture-of-Islamic-Mosques

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیده سارا یثربی؛سمانه صادقی ؛بهرام احمدخانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل