ارائه مدلی ریاضی جهت بهینهسازی زنجیره تامین یکپارچه با هدف افزایش سود و کاهش زمان تعمیرات در شرایط عدم قطعیت

چکیده مقاله

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازی کسب و کار در دنیا مطرح شده است. یکیاز عمده فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین، مدیریت لجستیك میباشد که این بخش کلیه فعالیتهای فیزیکی از مرحلهتهیه ماده خام تا محصول نهایی، شامل فعالیتهای حملونقل، انبارداری، زمانبندی تولید و غیره را شامل میشود.همچنین در طی دهه گذشته، شبکههای لجستیك معکوس به دلیل قوانین زیستمحیطی، افزایش اهمیت اقتصادی وآگاهیهای مشتریان، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته است. یکپارچهسازی شبکه لجستیك پیشرو و معکوس هنگامطراحی شبکه لجستیکی، یکی از عوامل بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین محسوب میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد صادق غفاری؛سمیه علوی؛مهرداد نیکبخت؛ ۱۳۹۳، ارائه مدلی ریاضی جهت بهینهسازی زنجیره تامین یکپارچه با هدف افزایش سود و کاهش زمان تعمیرات در شرایط عدم قطعیت، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12151-Presentation-of-a-mathematical-model-for-optimization-of-integrated-supply-chain-with-the-aim-of-increasing-profit-and-reducing-repair-time-under-uncertainty-conditions

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد صادق غفاری؛سمیه علوی؛مهرداد نیکبخت؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل