بررسی نمودهای خشونت و پرخاشگری در تولیدات انیمیشن نمایش داده‌شده  در شبکه پویا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی نمودهای خشونت و پرخاشگری در تولیدات انیمیشن نمایش داده‌شده در شبکه پویا می‌باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدات انیمیشن نمایش داده‌شده در شبکه پویا که در سال 1394 پخش‌شده بود. از این تعداد 20 برنامه پرطرفدار ازنظر کودکان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی موردبررسی قرار گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه معکوس استفاده شد و اعتبار آن با نظر جمعی از خبرگان تائید گردید. همچنین پایایی ابزار با استفاده از روش کدگذاری مجدد و با ضریب 90% تائید گردید. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و از جداول توزیع فراوانی و نیز جداول دوسویه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد درصد زیادی از بازنمودهای خشونت در انیمیشن‌ها شخصیت خشن مذکر بود. در اغلب موارد خشونت مشاهده‌شده در انیمیشن‌ها، پرخاشگری طرفین وجود دارد. بیشترین کنش بین طرفین خشونت تدافعی بود. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که درصد خشونت تصویر شده مربوط به انیمیشن‌های غیر ایرانی بود و اغلب آن‌ها مربوط به فضای عمومی ازجمله پارک و خیابان بود. همچنین یافته‌ها نشان داد درصد خشونت‌های فیزیکی و درواقع پرخاشگری نسبت به نمودهای دیگر بیشتر بود. یافته‌ها نشان می‌دهد درصد پرخاشگری سازنده در تولیدات ایرانی بیشتر از تولیدات غیر ایرانی بود. به ترتیب، خشونت کلامی، غیرمستقیم، زودرنجی، نارضایتی، منفی گرایی و درنهایت سوءظن بیشترین نمودهای خشونت بودند. خشونت‌های فیزیکی و بعدازآن کلامی و غیرمستقیم بیشترین فراوانی را داشتند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی نمودهای خشونت و پرخاشگری در تولیدات انیمیشن نمایش داده‌شده در شبکه پویا، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12676-Investigating-violence-and-aggression-in-animated-productions-displayed-in-dynamic-networks

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل