طراحی تلفیق ژنی پلی¬اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا  (Brassica napus L.)

چکیده مقاله

استفاده از ژن اولئوزین گیاهی یک روش مناسب برای تولید و افزایش تجمع پروتئین نوترکیب در مقیاس زیاد و همچنین استخراج راحت­تر و ارزان­تر می­باشد. اتصال اولئوزین به ژن مورد نظر، موجب هدف­گیری پروتئین نوترکیب به اجسام روغنی بذر می­شود. در سال­های اخیر، به منظور افزایش میزان کارایی اولئوزین در تولید پروتئین نوترکیب، چند ژن اولئوزین به صورت متوالی به هم متصل و پلی­اولئوزین ایجاد شده است. اتصال پلی­اولئوزین به ژن هدف به تنهایی، باعث افزایش تولید و تجمع پروتئین نوترکیب در سطوح اقتصادی، در بذر می­گردد. از این­رو برای افزایش میزان تجمع پروتئین پروانسولین در بذر گیاه کلزا، یک سازه­ی تلفیقی پلی­اولئوزین-پروانسولین طراحی و ساخته شد. در طراحی این توالی به ترتیب از سمت /5 توالی، یک توالی کزاک، یک برچسب هیستیدین، سه ژن اولئوزین، یک جایگاه پروتئولیتیکی برای پروتئاز، ژن پروانسولین و یک کدون پایان تترانوکلئوتید قرار گرفت. تلفیق ژنی پس از سنتز در ناقل pUC57 قرار داده شد. تلفیق ژنی، پس از هضم آنزیمی به وسیله­ی آنزیم­های BamHI و SacI از pUC57 جداسازی و در ناقل دوتایی pBI121 همسانه­سازی گردید. پس از تائید درج تلفیق ژنی در ناقل pBI121 با استفاده از روش­های PCR و توالی­یابی، ناقل نوترکیب به سویه­ی LBA4404 اگروباکتریوم انتقال داده شد. این باکتری برای تراریختی ریزنمونه­های کوتیلدون و هیپوکوتیل کلزا مورد استفاد قرار گرفت. نوساقه­های باززایی شده در محیط انتخابی حاوی کانامایسین گزینش شدند. آنالیز گیاهان تراریخته در سطح DNA با استفاده از روش PCR انجام و یک قطعه­ی 120 جفت بازی (مطابق با بخشی از ژن پروانسولین) تکثیر شد. همچنین تکثیر این قطعه­ی 120جفت­بازی با روش RT-PCR، بیانگر بیان ژن هدف در گیاهان تراریخته بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نجمه آیت فرد ؛اسماعیل قاسمی گوجانی؛علیرضا شافعی¬نیا؛پیام پورمحمدی ؛ ۱۳۹۵، طراحی تلفیق ژنی پلی¬اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12860-The-design-of-the-synthesis-of-polyvalosin-provenosolin-gene-and-its-transfer-to-rapeseed-(Brassica-napus-L.)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نجمه آیت فرد ؛اسماعیل قاسمی گوجانی؛علیرضا شافعی¬نیا؛پیام پورمحمدی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل