بررسی عملکرد مطلوب کالبدی – اجتماعی

چکیده مقاله

همبستگي اجتماعي مفهومي نسبتاً جدید در حوزة علوم اجتماعي است که به سرعت جایگاه خود را در حوزه هاي دیگري چون پزشکي، روانشناسي، اقتصاد، سیاست، طراحي و برنامه ریزی شهري، و ... پیدا کرده است. این مفهوم، به خصوصی، در ارتباط تنگاتنگي با ساختار کالبدي قرار دارد. این ارتباط مي تواند دروازة ورود مفهوم همبستگي اجتماعي به طراحي شهری باشد. موضوع اساسي، در این زمینه، نحوة ارتباط همبستگي اجتماعي و ساختار کالبدي در شهر و به خصوصی سطح محلات شهري است. در این پژوهشی بر آنیم تا به بررسي میزان تاثیر ساختار کالبدي بر همبستگي اجتماعي بپردازیم و ارتباط این مفاهیم را بررسي نماییم. ایده ي اصلي مقاله مطالعه ارتباط همبستگي اجتماعي وساختار کالبدي است. سئوال اصلي آن است که صرف نظر از هرگونه رویکرد، ایا رابطه معنا داري بین ساختار کالبدي و همبستگي اجتماعي وجود دارد؟ به نظر نگارنده یکي از اهداف مهم مقالات علمي این است که مؤلفان در جهت تولید پاره اي از آراء و نظریه هاي عیني تازه و نو تلاش کرده تا بتوانند در جهت تراکم و توسعه ي دانش علمي مؤثر واقع در این مقاله زمینه هاي مفاهیم همبستگي اجتماعي بررسي شده، سپس وارد تصویر واقعي تاثیر ساختار کالبدي بر همبستگي اجتماعي شده ایم. ورود مفهوم همبستگي اجتماعي به طراحي شهري، منوط به درلب نحوة تأثیر آن بر جنبه هاي مختلف طراحي شهري و به طورکلي شهراست. برای این منظور در این تحقیق میخواهیم تأثیر و ارتباط ساختار کالبدي و همبستگي اجتماعي را، که یکي از مفاهیم کاربردي در ارزیابي و هدف گذاري طرح هاي شهري است، بررسي کنیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

راضیه خورشیدی؛علیرضا عبداله زاده فرد؛ ۱۳۹۵، بررسی عملکرد مطلوب کالبدی – اجتماعی، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12914-Examine-the-optimal-physical-social-function

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(راضیه خورشیدی؛علیرضا عبداله زاده فرد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل