Evaluation of therapy with an emphasis on user-space distribution martyr Beheshti hospital and its effect on traffic Yasouj

چکیده مقاله

امروزه رشد و توسعه لجام گسیخته و پرشتاب شهرها، تحولات چشم­گيري را در کيفيت کالبدي و کارکردي آن­ها سبب شده است که به دنبال آن معضلات، مشکلات و نيازهاي جديدي را در عرصه برنامه­ريزي شهري مطرح ساخته است. از جمله اين مشکلات، توزيع نامناسب کاربري­ها و خدمات شهري - مانند کاربري بهداشتی- درماني را مي­توان نام برد که اين امر، افزايش سفرهاي شهري، افزايش ترافيک و ناکارآمدي سيستم حمل ونقل شهري را به دنبال دارد. شهر یاسوج در سال­هاي اخير با تمرکز و تراکم بيش از حد انواع کاربري­ها به ويژه کاربري­های بهداشتی در بخش مرکزي مواجه بوده که این مسأله، مشکلات زیادی را در پی داشته است. اين پژوهش با هدف شناخت پيامدهاي توزيع نامناسب کاربري­ها (خدمات پزشکي) بر ترافيک شهري در مرکز شهر یاسوج صورت پذيرفته است. نوع پژوهش، کاربردي و روش تحقیق نیز، توصيفي ـ تحليلي می باشد. جهت گردآوردي داده­ها از روش­هاي اسنادي (استفاده از نقشه­ها و اطلاعات سازمان­ها و ادارات مختلف)، کتابخانه­اي و میدانی بوده و برای تحليل داده­ها نيز از مدل تحليل عاملي استفاده شده است، که اين تحليل به کمک نرم افزارهاي ،SPSS و Excel صورت گرفته است. نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که مکان­يابي کاربري­هاي بهداشتي - درماني در سطح شهر یاسوج بر اساس اصول و ضوابط شهرسازي و برنامه­ريزي نبوده؛ بطوري که تمرکز بسيار زياد اين کاربري­ها در محدوده اي از بخش مرکزي شهر سبب تداخل شعاع کارکردي آن­ها در اين منطقه و عدم دسترسي مناسب محدوده وسيعي از ديگر مناطق شهري به اين نوع کاربري­ها شده است. همچنين اين تمرکز، بيشترين تأثير را در جذب سفرهاي روزانه به اين بخش از شهر داشته است. بطوري که بيشتر مشکلات ترافيکي بخش مرکزي شهر ناشي از همين مسأله مي­باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهنام مغانی؛مجتبی سلیمانی دامنه؛ ۱۳۹۵، Evaluation of therapy with an emphasis on user-space distribution martyr Beheshti hospital and its effect on traffic Yasouj، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12995-Evaluation-of-therapy-with-an-emphasis-on-user-space-distribution-martyr-Beheshti-hospital-and-its-effect-on-traffic-Yasouj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهنام مغانی؛مجتبی سلیمانی دامنه؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل