مفاهیم روانشناسی محیطی و تاثیرات آن در طراحی بیمارستان ها

چکیده مقاله

بيمارستان ها و مراكز درماني را مي توان از مراكز عمومي دانست كه در آنجا خدمات بهداشتي درماني به مراجعين ارائه مي گردد. با توجه به اینکه مراجعين به بيمارستان ممکن است به عنوان بيماران بستری روزهایي را در بيمارستان سپری نمایند و از طرفي با توجه به اشتغال پرسنل دربيمارستان و وجود مراجعين سرپایي و ملاقات كنندگان ضرورت دارد ساختمان و یا محلي كه به عنوان بيمارستان مورد استفاده قرار مي گيرد، كليه استانداردهای بهداشتي در ساختمان آن به نحوی رعایت گرددكه سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد را تضمين و از بروز و انتقال بيماری های واگير و سوانح مختلف جلوگيری نماید. هدف از این مقاله تواثیر روانشناسی محیط در طراحی معماری محیط های بیمارستانی و اماکن درمانی می باشد که بیان می کند روانشناسی محیط تا چه میزان برروی افراد در فضای بیمارستان موثر است. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای رویکرد تحلیلی _ توصیفی به درک و اهمیت این موضوع پرداخته می شود . نتیجه اینکه توجه به روانشناسی محیط درمحیط های بیمارستان ها عاملی بسیار مهم در روند بهبود بیماران به شمار می آید . طراح با ایجاد محیطی مناسب و مطبوع به طور مستقیم و غیرمستقیم در وضعیت روحی و روانی و همچنین جسمی بیمار تأثیر می گذارد و سرعت روند بهبود وی را تغییر می دهد . بازدهی و کارایی پرسنل بیمارستانی و همچنین وضعیت روحی و روانی همراهان بیمار نیز متأثر از این طراحی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میلاد صابری ؛ محمد جدیری عباسی؛ ۱۳۹۵، مفاهیم روانشناسی محیطی و تاثیرات آن در طراحی بیمارستان ها، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13047-Concepts-of-Environmental-Psychology-and-its-Impact-on-Hospital-Design

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میلاد صابری ؛ محمد جدیری عباسی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل