شناسایی شاخصهای توسعه پایدار زیستمحیطی در پروژه های ساختوساز شهری شهرداری تهران با استفاده از ساختار شکست پایدار و ابزارهای سنجش پایداری

چکیده مقاله

 وارد ادبیات بین المللی شده است. بر اساس این مفاهیم، 8691مفاهیم توسعه  پایدار به طور رسمی از سال توسعه پایدار دارای سه زیرشاخه  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میباشد. بعد زیست محیطی پایداری در ساختوساز شهری با  توجه به رشد روزافزون این نوع پروژه ها و تبعات زیان بار آنها بر محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با توجه به اهمیت این موضوع در مدیریت پایدار شهری، ابتدا با مروری بر پیشینهی موضوع، تعاریفی از توسعه پایدار، پایداری زیستمحیطی و شاخصهای کلی آن، و سپس با توزیع پرسشنامه وضعیت کنونی پایداری زیست محیطی در پروژه های ساخت و ساز شهری شهردار تهران، به عنوان کارفرمای بخش عمده ای از پروژه های شهری، مورد بررسی قرار گرفته و شاخصهای پایداری زیستمحیطی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته اند .در نهایت، مهم ترین شاخص ها در ساخت و ساز شهری شناسایی شده و همچنین شاخص هایی که در پروژه های ساخت و ساز شهری سازمان شهرداری تهران مورد توجه قرار نمی گیرند، معرفی شده اند. قابل ذکر است که شاخصهای بعد زیست محیطی پایداری در هم متداخل، و به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی هم اثرگذار میباشند.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مجتبی حسینعلی پور؛ساینا شینی محراب زاده ؛ ۱۳۹۳، شناسایی شاخصهای توسعه پایدار زیستمحیطی در پروژه های ساختوساز شهری شهرداری تهران با استفاده از ساختار شکست پایدار و ابزارهای سنجش پایداری، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13266-Identification-of-Sustainable-Development-Indicators-in-Urban-Construction-Projects-of-Tehran-Municipality-Using-Sustainable-Breakdown-Structure-and-Sustainability-Instruments

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مجتبی حسینعلی پور؛ساینا شینی محراب زاده ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل