عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است كه از آن به عنوان يكي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه ياد مي با توجه به اهميت سرمايه گذاري، مسئله اي كه در اين تحقيق به دنبال بررسي آن هستيم عواملي هستند كه مي توانند بر رفتار سرمايه گذاران تاثير گذار باشند .جامعه آماري تحقيق، شركتهاي پذيرفته شده در 131 بورس اوراق بهادار تهران در سال   است كه شرايط لازم را داشته باشد. جمع تعداد سهامدارن رسمي بازار سرمايه 2  نفر مي باشد لذا طبق محاسابت  و با توجه به 100111 حائز شرايط در خصوص تحقيق ما در بورس اوراق بهادار تهران  نفرروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب مي گردد.در حضور دو متغير مستقل (عوامل 121درصد 11 سطح اطمينان بيروني و عوامل روانشناختي)  در رابطه با رفتار سرمايه گذاران، به اين نتيجه مي رسيم كه عوامل بيروني بر رفتار سرمايه گذاران تاثير دارند.. ولي در خصوص متغير مستقل ديگر براي آزمون اين فرضيه  شاخص هاي مطرح شده در اين زمينه  1/333 براي عوامل روان شناختي در پرسشنامه كه بررفتار سرمايه گذاران تاثير دارند مطر ح گرديد. سطح معني داري بيانگر رد فرضيه شده و هيچگونه رابطه معني داري بين رفتار سرمايه گذاران و عوامل روانشناختي وجود ندارد. با توجه به نتايج تحقيق واهميتي كه عوامل رفتاري خاص بر تصميم خريد سرمايه گذاران مي گذارد لذا پيشنهاد مي شود محققين نظير اين تحقيق را در مورد تالارهاي منطقه اي ديگر و همچنين مطالعه تطبيقي بورس ايران با سايركشورهاي جهان انجام دهند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

كورش سلامي؛عبدالرضا محسني؛مجتبي سنگري؛ ۱۳۹۳، عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13411-Factors-Affecting-the-Behavior-of-Investors-in-Companies-Acquired-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(كورش سلامي؛عبدالرضا محسني؛مجتبي سنگري؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل