تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی       231بهادار تهران است . در این پژوهش ، با استفاده از داده های  به بررسی این موضوع پرداخته شد . برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخص کیفیت اقلام 2331 تا 2331سال های تعهدی و برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری از مدل انحراف بازده سرمایه گذاری استفاده شده است . الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت ، بررسی و آزمون شد . نتایج نشان داد ، کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد .  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی منتشری؛فاطمه صرفه جو ؛ ۱۳۹۳، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13415-The-Impact-of-Financial-Reporting-Quality-on-Investment-Risk-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی منتشری؛فاطمه صرفه جو ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل