تحليل اثر موج شوک حاصل از انفجار بر روی سدهای بتنی وزنی

چکیده مقاله

انفجار زیر آب یکی از پدیده های مخرب سازه های آبی می باشد و لذا تمامی کشورها نیازمند آینده نگری نسبت به مقاوم سازی سازه ها و تاسیسات خود در برابر این مهم می باشند. گرچه طراحی یک سازه بر مبنای بارهای انفجاری به صرفه نمی باشد، ولی می توان با بررسی امواج حاصل از انفجار و اثر تخریبی آن ها ملاحظاتی را در مکان یابی و ساخت این سازه ها در نظر گرفت به طوری که کمترین آسیب بوجود آید. به طور کلی برای بررسی انفجار زیرآب و اثر آن بر سازه های دریایی از سه روش تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی استفاده می شود. این پژوهش از روش عددی بهره جسته و به بررسی رفتار سد های بتنی وزنی در اثر امواج ناشی از انفجار زیرآب می پردازد. نرم افزار عددی که به روش اجزا محدود به تحلیل بارگذاری انفجار زیرآب 1بر سد می پردازد، آباکوس می باشد. در نرم افزار مذکور به عنوان مطالعۀ موردی سد کوینا که از جمله سد های بتنی وزنی  کیلوگرم تی.ان.تی در 300 و 200 ،100 پرمطالعه در جهان می باشد انتخاب گردیده است. خرج های انفجاری در سه میزان   متری از سازه سد و در سه عمق تاج، میانی و تکیه گاهی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش 24 و 18 ، 12فواصل به صورت میزان خسارت سازه ای وارده به سد، کانتورهای خرابی های فشاری و کششی، کانتورهای فشار محیط آکوستیک آب، کانتور تنش های فشاری و اصلی و همچنین میزان انرژی وارده بر سازه تحت اثر انفجار می باشد. نتایج نشان می دهد که تاج سد آسیب پذیر ترین بخش سد در مواجه با بار دینامیکی انفجار بوده و همچنین میزان خرابی های سازه با افزایش عمق منبع انفجاری در آب کاهش می یابد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد پناهی؛محمد صافی ؛ ۱۳۹۵، تحليل اثر موج شوک حاصل از انفجار بر روی سدهای بتنی وزنی، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13480-Analysis-of-the-shock-wave-effect-of-the-explosion-on-concrete-concrete-weights

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد پناهی؛محمد صافی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل