بررسی مسائل ومشکلات تجمیع قطعات زمین درساماندهی بافت های فرسوده شهری

چکیده مقاله

یكي از مشكلهاي عمده شهرها در ایران که هميشه  برنامه ریزان و مسئولان شهري را به فكر  چاره اندیشي واداشته است، افت فيزیكي  بخشهاي قدیمي و  بافتهاي  مسأله دار شهري و یا  بافتهاي فاقد کيفيت در پيرامون شهرها است که بر اثر عوامل بيروني و دروني با مشكلهاي  عدیده اي  مواجه اند و به مرور زمان کهنه و دچار فرسودگي  شده اند .به صورت عام به این گونه  محدوده ها،     مسأله دار،  حاشيهاي، خودرو و  ...گفته  ميشود .برخي از مسائل و مشكلهاي موجود در این ، بافتهاي قدیمي، تاریخي، کهن، فرسوده بافتها عبارتند از :وجود قطعات زمين بسيار کوچك، نامنظم و فاقد مالكيت، شكل، تأسيسات و تجهيزات شهري نامناسب، نبود سلسله مراتب منظم دسترسي، قدیمي بودن  ساختمانها و عدم استحكام و کارایي لازم با نيازهاي امروزي و  ...که نتيجه آن عدم  بهره گيري درست از زمين به عنوان یك عنصر ایستا است .لذا یكي از  دغدغه هاي اصلي مدیران و  برنامه ریزان و طراحان شهري، برنامه ریزي، بهسازي، نوسازي و ساماندهي این قبيل  بافتها در کنار  بافتهاي جدیدتر بوده است. یكي از  راه هاي مواجهه با این مشكلات اجراي  طرحهاي تجميع زمين است .این روش با نگرشي متفاوت به اراضي و  بافتهاي شهري، در پي استفاده بهينه از امكانات و توانایي بالقوه کالبدي، اقتصادي و اجتماعي دروني و بيروني  بافتها و رعایت عدالت در  طرحهاي توسعه شهري است .از دیگر سو،به کارگيري  سيستمهاي اطلاعات جغرافيایي و استفاده از طيف گسترده امكانات اطلاعاتي و تحليلي  آنها در  طرحهاي توسعه شهري، امروزه در جهان امري عادي و  اجتناب ناپذیر محسوب  ميشود .همچنين  برنامه ریزي اراضي شهري با توجه به اهميت روزافزون مسأله زمين شهري به عنوان یك عنصر ثابت و رشد تصاعدي قيمت زمين و مسكن در  سالهاي اخير ،نيازمند نگرشي علمي، دقيق و کارااست .لذا  برنامه ریزي براي تجميع زمين در  طرحهاي ساماندهي  بافتها در ایران و بررسي برخي تجربيات داخلي و خارجي از جمله مباحث این مقاله است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی مسائل ومشکلات تجمیع قطعات زمین درساماندهی بافت های فرسوده شهری، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13513-Investigating-the-Issues-and-Problems-of-Land-Consolidation-in-Urban-Textile-Trash

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل