واکاوی نقش حق وتو در نقض حقوق بشر

چکیده مقاله

حق وتو، پدیده زاییده شده پس از جنگ جهانی دوم است که در اختیار اعضاي دایم شوراي امنیت است. همواره در باب بكارگیري این حق و حتی ماهیت آن اعتراضاتی صورت گرفته است. اما استفاده از حق وتو در مواردي که ناقض حقوق بشر و بشردوستانه است بیش از سایر مواقع جامعه بین الملل را دچار تناقض کرده است. از مهم ترین مواردي که استفاده از حق وتو در برابر حقوق بشر و بشردوستانه قرار گرفته است؛ مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین است. در این مناقشه پیش نویس قطعنامه هاي بسیاري به شوراي امنیت ارایه شد اما بسیاري از این قطعنامه ها وتو شد و در نتیجه قطعنامههایی که میتوانست موجبات اجماع جهانی براي کاهش آلام مردم در فلسطین باشد و از نقض برخی از مهمترین حقوق بشري آنها جلوگیري کند، بر اساس منفعت طلبی و نگاه صرف سیاسی به این قضیه توسط کشورهاي داراي حق وتو و سردمدار آنان آمریكا، مورد بیاعتنایی قرار گرفت. اما در نهایت تصمیمات شورا قطعا و باید به سمت رعایت موازین حقوق بشري حرکت کند .این واقعیتی است که به دلیل شرایط کنونی حاصل از نظم و بالندگی حقوق بینالملل نمیتواند از جانب شوراي امنیت سازمان ملل متحد انكار گردد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عبدالصمد دولاح ؛حمیدرضا اکبرپور؛سجاد باقری؛ ۱۳۹۴، واکاوی نقش حق وتو در نقض حقوق بشر، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1479-Surviving-the-role-of-veto-in-human-rights-violations

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عبدالصمد دولاح ؛حمیدرضا اکبرپور؛سجاد باقری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل