کاربرد  رگرسیون کمانک تطبیقی مارس و اسپلاین در بررسی الگوی  غیر خطی  دمای سالانه  شهرهای ایران

چکیده مقاله

کمانک از دیدگاه ریاضی یک تابع عددی است که با توابع چندجمله ای قطعه ای تعریف می شود. این
تابع می تواند درجات بالای چندجمله ای را به صورت هموار و قطعه ای در گره هایی تقریب بزند. این
تقریب هموار تر از تقریب چندجمله ای است. کمانک ها به صورت قطعات خط، قطعات سهمی )درجه
دو(، قطعات چندجمله ای درجه سه یا بالاتر باشد. رگرسیون کمانک تطبیقی مارس روشی چند متغیره
است که به طور گسترده در داده کاوی و الگوسازی به کار می رود. این روش بر توابع مبنای آینه ای یا
چوب هاکی استوار است. سری زمانی دمای سالانه چند ایستگاه در شهرهای توسعه یافته ایران شامل
مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و تبریز انتخاب و روند غیر خطی آنها تحلیل شد. الگوهای چندجمله ای
مانند را در این شهرها نشان داد. رگرسیون مارس یک الگوی سه تکه ای با دو S وجود روند غیرخطی و
0 است / 0 و اعتبار متقابل تعمیم یافته 38 / گره را بر داده های دمای مشهد برازش داد. ضریب تعیین 77
که نشانگر خوبی برازش الگوست. گره ها به ترتیب در سال های 1976 و 2000 رخ داده است. همه این
موارد نشان می دهد که یک شیب تند در منحنی روند از سال 1976 شروع و تا 2000 ادامه دارد که
می تواند ناشی از اثر جزیره حرارتی باشد. این شیب در سال های اخیر )بعد از حدود سال 2000 ( بسیار
مانند است. می توان نتیجه گرفت که S کم شده و به حالت افقی نزدیک شده و به صورت یک منحنی
روند گرم شدن شهرهای توسعه یافته در سال های اخیر به یک حالت ایستا رسیده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محبوبه فرزندی؛حس ین ثنا یی نژادی؛حجت رضا یی پژند؛عل یرضا فر یدحسینی؛ ۱۳۹۲، کاربرد رگرسیون کمانک تطبیقی مارس و اسپلاین در بررسی الگوی غیر خطی دمای سالانه شهرهای ایران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1554-Application-Marx-and-the-parenthesis-adaptive-regression

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محبوبه فرزندی؛حس ین ثنا یی نژادی؛حجت رضا یی پژند؛عل یرضا فر یدحسینی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل