عواطف منفی کارمندان ، بررسی رابطه بین رهبری

چکیده مقاله

رهبری یکی از عواملی است که می تواند بر اغلب متغیرهای مهم سازمانی تأثیرگذار باشد. سبک رهبر و عواطف کارکنان بر
نحوه عملکرد ورضایت شغلی منابع انسانی سازمان تأثیر می گذارد. رضایت شغلی در سازمان می تواند نقش تعیین کننده ای
در موفقیت و یا شکست سازمان داشته باشد، از این رو هدف این مقاله بررسی رهبری اخلاقی با رضایت شغلی و عواطف
کارکنان است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رهبری اخلاقی وعواطف بر رضایت شغلی تأثیرگذار است. در نهایت نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که رهبری اخلاقی بر رضایت شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان نیز تأثیرگذار مثبتی دارد.و عواطف
منفی نیز تاثیر معکوسی با رضایت شغلی دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حسنی ؛حسن قلاوندی ؛پرویز رحیمی ؛ ۱۳۹۴، عواطف منفی کارمندان ، بررسی رابطه بین رهبری، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1603-Employees-negative-emotions-,-the-relationship-between-leadership

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حسنی ؛حسن قلاوندی ؛پرویز رحیمی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل