جهانی سازی و تجارت الکترونیک

چکیده مقاله

بررسی ارتباط بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن از مقوله های مهم حوزه مدیریت و اقتصاد می باشد و در این زمینه مطالعات زیادی در دنیا انجام گرفته است و مدلهای مختلفی نیز جهت بررسی ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک   ولی تاکنون در این زمینه پژوهشی در ایران انجام نگرفته است. این مقاله بر آن است تا رابطه میان تجارت ،ارائه شده است اجتماعی ایران و عدم بلوغ – الکترونیک و جهانی شدن را مورد مطالعه قرار دهد. به علت ماهیت و شرایط خاص اقتصادی کافی تجارت الکترونیک در کشور به نظر می رسد نمی توان الگو و یا مدل خاصی را به عنوان رویکرد اصلی انتخاب نمود. این تحقیق درصدد آن است که با تلفیقی از الگوهای موجود و مدل های رایج در دنیا به مدلی دست یابد که از آن طریق بتوان ارتباط بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن را ارزیابی نمود. نتیجه نشان میدهد که بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن صرفا در بعد مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد و بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن در بعد درونی و بعد زنجیره تامین رابطه معنی داری مشاهده نشد.یکی از مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد منقوش ؛نادعلی ابوالقاسمی ؛ ۱۳۹۴، جهانی سازی و تجارت الکترونیک، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1788-Globalization-and-e-commerce

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد منقوش ؛نادعلی ابوالقاسمی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل