مقایسه روشهای فنوتیپی و مولکولی در جداسازی کلستریدیوم های گوارشی و محیطی

چکیده مقاله

سابقه و هدف: کلستریدیوم پرفرنجنس باکتری بیهوازی، گرم مثبت، هاگدار، تولید کننده سم و عامل بیماری انتروتوکسمی در
دامها است که خاک بعنوان مخزن هاگ آن مطرح است. هدف از این مقاله ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرینجنس تولید کننده
سم، جدا شده از روده گوسفندان مبتلا به آنتروتوکسمی و خاک در مناطق سردسیر استان کرمان بود.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی به منظور جداسازی جدایههای کلسترید یوم پرفرینجنس از نمونههای خاک و روده
حیوان مبتلا به آنتروتوکسمی، 05 نمونه خاک و 05 نمونه روده دام از سه شهرستان سردسیر استان کرمان به آزمایشگاه انتقال
داده شد و پس از غنی سازی نمونهها و جداسازی کلونیهای مشکوک به کلستریدیوم این کلونیها تحت واکنش زنجیرهای
چندگانه قرار گرفتند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم حاتم جهرمی؛رضا احمدی؛ ۱۳۹۴، مقایسه روشهای فنوتیپی و مولکولی در جداسازی کلستریدیوم های گوارشی و محیطی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1845-Compare-phenotypic-and-molecular-methods-for-the-isolation-of-intestinal-Clostridium-and-environmental

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم حاتم جهرمی؛رضا احمدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل