مطالعه ترکیبات تام فنولی و خواص آنتی اکسیدان گیاه

چکیده مقاله

گیاه برزا با نام علمی خورشیدی اندامهای هوائی 3131 پوشیده از برگهای خشک بوده و دارای ریشهای با انشعابات طویل فیبری است.در فروردینماه این گیاه از ارتفاعات دالاهو استان کرمانشاه جمعآوری گردید .با استفاده از روش ماسراسیون عصاره اتانولی گیاه تهیه شد و محتوی  سیوکالتو اندازهگیری شد که نتایج نشان داد مقدار فنل موجود در گیاه برزا به میزان –تام فنولیک با استفاده از معرف فولین . (میلی گرم معادل اسید گالیک در هر گرم عصاره )میباشد 3/618 انجام گرفت که نتایج آزمایش وجود خاصیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه را DPPH تست آنتیاکسیدان بر روی عصاره آن به روش به اثبات رساند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پروین شهدوستی ؛معصومه خان احمدی ؛پیوند کتیرایی ؛ ۱۳۹۳، مطالعه ترکیبات تام فنولی و خواص آنتی اکسیدان گیاه، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1969-������������-��������������-������-����������-��-��������-��������-��������������-��������

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پروین شهدوستی ؛معصومه خان احمدی ؛پیوند کتیرایی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل