جغرافیای تاریخی اصفهان در دورۀ ساسانیان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به جغرافیای تاریخی اصفهان در دورۀ ساسانیان بر پایۀ نوشته های تاریخ نگاران و
جغرافی دانان مسلمان در سده های نخست هجری اختصاص دارد. تلاش پژوهشگر بر آن بوده است تا با
بررسی روایات گوناگون و مقایسۀ آن ها با یکدیگر، جغرافیای تاریخی اصفهان در روزگار فرمانروایی
ساسانیان روشن تر شود. بر پایه این منابع، منطقۀ اصفهان، رستاق ها، شهرها و دیه هایی را در بر داشته
است که پاره ای از آن ها در رخدادهای زمان ساسانیان حائز اهمیت بوده اند. اصفهان در این دورۀ تاریخی
مورد توجه برخی از پادشاهان ساسانی همچون فیروز اول بوده است؛ به طوری که شهر جی، کرسی
اصفهان توسط این پادشاه به عنوان پایتخت آینده در نظر گرفته شد و برای آبادانی آن اقداماتی به عمل
آمد؛ اما با مرگ فیروز اول، طرح انتقال پایتخت ناتمام ماند. در مجموع، جغرافیای تاریخی اصفهان در
گزارش های تاریخ نگاران و جغرافی دانان مسلمان از دوران پادشاهی فیروز اول تا فرمانروایی یزدگرد سوم و
فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان به تدریج آشکارتر می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، جغرافیای تاریخی اصفهان در دورۀ ساسانیان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2060-Historical-Geography-of-the-Sassanian-period

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل