مقايسه كفايت اجتماعي، حمايت اجتماعي ادراك شده، بهزيستي روانشناختي

چکیده مقاله

اين پژوهش به منظور مقايسه كفايت اجتماعي، حمايت اجتماعي ادراك شده، بهزيستي روانشناختي واحساس خودكارآمدي زنان متقاضي سقط جنين وزنان غير متقاضي انجام شد.روش پژوهش از نوع علي مقايسه اي بود .به   نفر از زنان غير متقاضي سقط كه در شهر تهران به كلينيك هاي 05  نفر از زنان متقاضي سقط با 05 همين منظور زنان وكلينيك مامايي مراجعه مي كردند به صورت نمونه گيري در دسترس وهدفمند شناسايي شدند. ابزار مورد   بهزيستي روانشناختي وخود ، استفاده در اين پژوهش پرسشنامه هاي كفايت اجتماعي،حمايت اجتماعي ادراك شده كارآمدي شرربود. داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري مورد تحليل قرار گرفتند  .يافته هاي پژوهش   بهزيستي روانشناختي  وخودكارآمدي زنان متقاضي ،  حمايت اجتماعي ادراك شده ، نشان داد بين كفايت اجتماعي سقط وغير متقاضي سقط تفاوت معنادار وجود دارد وزنان متقاضي سقط از حمايت اجتماعي ادراك شده وخودكارآمدي پايين تري نسبت به زنان غير متقاضي سقط برخوردارند .هم چنين كفايت اجتماعي وبهزيستي روان شناختي  زنان متقاضي سقط بالا تر از زنان غيرمتقاضي سقط مي باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مژگان زارعان؛2.دكتر عليرضا كاكاوند؛3.دكتر محمد حكمي؛ ۱۳۹۴، مقايسه كفايت اجتماعي، حمايت اجتماعي ادراك شده، بهزيستي روانشناختي، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2076-Comparison-of-social-competence-,-perceived-social-support-,-psychological-well-being

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مژگان زارعان؛2.دكتر عليرضا كاكاوند؛3.دكتر محمد حكمي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل