بررسی ارتباط میان نقدینگی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نقدشوندگی و اجتناب مالیاتی میباشد. در این تحقیق با استفاده از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و با استفاده از نمونهگیری حذف سیستماتیک طی دوره مالی 1386 تا 1392 به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این تحقیق جهت محاسبه متغیر نقدشوندگی شرکتها از لگاریتم اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شد. در ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون ترکیبی تاثیر نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی آزمون گردید، سپس با ترکیب عدم اطمینان تجاری در نقدشوندگی مالیاتی تاثیر نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی در شرکتهایی که دچار عدم اطمینان تجاری هستند، بررسی گردید و علاوه بر این ، تاثیر نقد شوندگی بر اجتناب مالیاتی در شرکت هایی که دچار محدودیت مالی هستند مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین نقدشوندگی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نقدشوندگی در شرکت های دچار محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد علاوه بر این در شرکت هایی که دچار عدم اطمینان تجاری هستند، نقدشوندگی سهام با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمود همت فر ؛محمد رضا عفراوی ؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط میان نقدینگی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2305-Investigating-the-relation-between-stock-liquidity-and-corporate-tax-avoidance-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمود همت فر ؛محمد رضا عفراوی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل