بررسی رابطه بین دانش مالیاتی، عدالت مالیاتی ادراک شده و تمکین مالیاتی - مورد مطالعه: مؤدیان مالیاتی استان ایلام

چکیده مقاله

 هدف از این تحقیق بررسی روابط بین دانش مالیاتی، عدالت ادراک شده مالیاتی و تمکین مالیاتی است به این منظور، سه فرضیه پژوهشی تدوین گردید. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مودیان مالیاتی استان ایلام است جامعه آماری تحقیق نامحدود میباشد و با استفاده از فرمول کوکران 308 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهروز نقیبی ؛غلامرضا امیدی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین دانش مالیاتی، عدالت مالیاتی ادراک شده و تمکین مالیاتی - مورد مطالعه: مؤدیان مالیاتی استان ایلام، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2337-Examine-the-relationship-between-tax-knowledge,-Perceived-Tax-Justice-and-tax-compliance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهروز نقیبی ؛غلامرضا امیدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل