بررسی تأثیر نوسانهای سیاست های پولی بر روی بازدهی شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

سیاستهای پولی به عنوان عوامل برونزای تأثیرگذار بر بازار بورس، نقش مهمی را در روند پیشرفت و توسعهی بازار بورس ایفا میکنند. بررسی چگونگی اثر گذاری این سیاستها گامی مهم در برنامهریزی و توسعهی ملی است که میتواند در سیاستگذاری ها مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و بدین ترتیب به شکوفایی هرچه بیشتر بورس اوراق بهادار کمک نماید. لذا با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه در صدد بررسی تأثیر نوسانات سیاست های پولی بر بازدهی شاخص قیمت سهام در با استفاده از مدل اقتصاد سنجی - بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های فصلی VAR است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نوسانات سیاست پولی تاثیر معنی داری بر نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته و همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشانگر نقش مهم نوسانات حجم پول در توضیح دهندگی نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی فیلسرایی؛امین حسن نژاد ؛امین پیشینیان؛ ۱۳۹۴، بررسی تأثیر نوسانهای سیاست های پولی بر روی بازدهی شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2379-The-effect-of-monetary-policy-on-output-price-index-of-stock-market-volatility-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی فیلسرایی؛امین حسن نژاد ؛امین پیشینیان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل