تحلیل روایت شناسانه از داستان

چکیده مقاله

داستان
در ورای این داستان کودکانه با روایتی از اوضاع جامعه روزگار بهرنگی مواجهیم. قهرمان و شخصیت
محوری این قصه، ماهی سیاه کوچولویی است که مرکز همة کنشهاست و تمامی کنشگرهای فرعی
داستان نیز جز شخصیتهای حیوانی هستند.
در این مقاله بر آنیم تا روایت راوی قصه را براساس نظریه روایتشناسی ژرار ژنت تحلیل کنیم.
نظریة روایت یا روایتشناسی شعبهای فعال از نظریة ادبی بوده است که اساس واکاوی روایت متن
داستان را با تکیه بر مفاهیم مهمی چون، )نظم و ترتیب(، )تداوم روایت(، )تکرار یا بسامد(، )آوا یا لحن(
و )حالت یا وجه( است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعادت شوکتی؛خوش قدم اخوان قلعه جق؛ ۱۳۹۴، تحلیل روایت شناسانه از داستان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2469-Narratological-analysis-of-the-story

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعادت شوکتی؛خوش قدم اخوان قلعه جق؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل