رابطه احساس انسجام و سخت کوشی با بهزیستی روانشناختی در کارکنان بیمارستان امام علی اندیمشک

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی کارکنان بیمارستان امام علی شهرستان اندیمشک بود. در این پژوهش 52 نفر از کارکنان مرد و زن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی)ریف(، احساس 2/ انسجام)فلسنبرگ( و مقیاس سخت کوشی بودند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با روش رگرسیون چند متغیره در سطح معناداری 25 نشان داد که بین احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی ارتباط معنادار چندگانه وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای سخت کوشی روانشناختی، احساس انسجام به ترتیب بهترین پیش بینی کننده ها برای بهزیستی روانشناختی می باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مریم اصفهانی اصل؛2.نسیم بهاران؛ ۱۳۹۴، رابطه احساس انسجام و سخت کوشی با بهزیستی روانشناختی در کارکنان بیمارستان امام علی اندیمشک، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/248-The-relationship-between-sense-of-coherence-and-hard-work-with-the-psychological-well-being-of-Imam-Ali-hospital-staff-Andimesh

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مریم اصفهانی اصل؛2.نسیم بهاران؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل