مدیریت ریسک در بانک ها

چکیده مقاله

ریسک، خطر و احتمال محقق نشدن پیشبینیهای آینده امکان وقوع هر نوع خسارت یا زیان )اعم از مالی و غیرمالی( در
نتیجه انجام یک فعالیت است. ریسک همواره بخش جداییناپذیر فعالیتهای مالی بوده است و به همین دلیل بانک ها و
مؤسسات مالی در انجام فعالیتهای خود با انواع گوناگونی از ریسکها و مخاطرات مواجه می باشند.
در دهه 0991 ، در اثر عدم توجه به ریسکهای موجود و پیامدهای آن، زیانهای هنگفتی به بسیاری از بانکها و مؤسسات
مالی و بزرگ دنیا وارد آمد. آثار و پیامدهای منفی این حادثه چنان بزرگ بود که باعث گردید بانکهای معتبر جهانی توجه و
تأکید ویژه بر مدیریت ریسک داشته باشند. به همین دلیل از دهه 0991 به بعد، مدیریت ریسک به یکی از وظایف اصلی در
بانکها و مؤسسات مالی تبدیل شد. از این رو، در این تحقیق به بررسی مدیریت ریسک، اهمیت آن، فرایندها و چارچوبهای آن
در بانکها پرداخته شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن رستم پناه؛وحید محمدرضاخانی؛ ۱۳۹۴، مدیریت ریسک در بانک ها، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2659-Risk-management-in-banks

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن رستم پناه؛وحید محمدرضاخانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل