مدیریت زنجیره تامین در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده مقاله

پیشرفت های سریع و چشمگیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر، تغییرات قابل توجه و
در مواردی بنیادین، در مناسبات مختلف جوامع امروزی داشته است؛ سازمانها و ارتباطات آنها را
دگرگون ساخته و خواستهها و انتظارات مشتریان را دستخوش تغییرات فراوانی نموده است. مدیران بیش
از پیش میکوشند تا با تجهیز شدن به دانش روز و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، مزیت رقابتی
سازمان خود را در بازار پویا و پیچیده امروز، حفظ نمایند. در این میان، حوزه مدیریت زنجیره تامین به
دلیل ماهیت آن که متشکل چندین سازمان مختلف است و به سبب اهمیت ارتباطات بین سازمانی و
کنترل جریان اطلاعات، مواد و نقدینگی در زنجیره تامین، از تکنولوژیهای نوظهور اطلاعاتی بسیار تاثیر
پذیرفته است. این مقاله، نگاهی دارد به سیستم های مدیریت زنجیره تامین و تاثیر فناوری های جدید
اطلاعات و ارتباطات بر تکامل آنها و سپس می پردازد به ساختارهای نوین مدیریت زنجیره تامین و
ارتباط سیستم های مدیریت زنجیره تامین با سایر سیستم های سازمانی و از همه مهمتر سیستم های
برنامه ریزی منابع سازمان.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیر یوسفلی ؛فرنوش فرج پور؛ ۱۳۹۳، مدیریت زنجیره تامین در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2942-������������-������������-����������-����-��������-������������-��������������-��-����������������

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیر یوسفلی ؛فرنوش فرج پور؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل