تخمين هزينه پروژههاي ساختماني با رويکرد سيستم خبره فازي

چکیده مقاله

موضوع تخمين هزينه و برآورد آن از ديرباز مورد توجه محققان، مهندسان و ذينفعان پروژهها قرار داشته است. در يک پروژه ساختماني، تخمين هزينهها، ارزيابي، طراحي مهندسي، بودجهريزي و مديريت هزينهها نقش اساسي را در موفقيت و اجرايي شدن پروژه ايفا مينمايد. تخمين هزينه هاي ساخت عموم امبتني بر معيارهاي کيفي برگرفته از تجربه افراد خبره صورت ميگيرد که به دليل عدم امکان استفاده مستقيم در مدلهاي رياضي، چندان کاربردي نميباشند. علاوه بر اين، براي برآورد هزينه، برخي معيارهاي کمّي نيز وجود دارد که استفاده از آنها در مدلهاي رياضي، به افزايش دقت برآوردها کمک شاياني ميکند. از جمله روشهاي رياضي که براي تخمين هزينهها بکار ميروند ميتوان به روشهاي هوش مصنوعي نظير شبکههاي عصبي مصنوعي ) NN (، منطق فازي ) FL (، الگوريتم ژنتيک ) GA ( و ترکيب آنها اشاره کرد. در اين پژوهش تلفيقي از معيارهاي کيفي و کمّي مشخص، در يک سيستم خبره فازي به عنوان ابزاري کارآمد براي تخمين هزينههاي اجراي يک پروژه ساختماني مورد استفاده قرار گرفته است؛ مدل ارائه شده از 5 شاخص کمّي و 4 شاخص کيفي بهره جسته، که عليرغم تعداد کم شاخصهاي به کار رفته، قادر به تخمين هزينههاي ساخت پروژههاي ساختماني در شهر کرج با دقت 98 درصد ميباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمد جواد شريفي فردوئي؛2.مصطفي يوسفي طزرجان؛ ۱۳۹۵، تخمين هزينه پروژههاي ساختماني با رويکرد سيستم خبره فازي، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2971-Estimated-cost-of-construction-projects-with-a-fuzzy-expert-system-approach

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمد جواد شريفي فردوئي؛2.مصطفي يوسفي طزرجان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل