بررسی آزمایشگاهی اثر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال EG-ZnO

چکیده مقاله

 در این تحقیق تاثیر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر روی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ZnO - EG به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتایج حاصل شده را با مقادیر به دست آمده از مدل های کلاسیک و پرکاربرد تخمیین ضریب هدایت حرارتی مخلوط ها مانند همیلتون کروسر، یو چوی و یو لین مورد مقایسه قرار - - - گرفته است. نانوذرات اکسید روی ) ZnO 3 درصد، درون سیال پایه اتیلن - /5 ( پس از تهیه، در کسرهای حجمی 1 55 درجه سلسیوس بصورت - گلیکول تعلیق شده است. ضریب هدایت حرارتی نانوسیال در محدوده دمایی 55 تجربی جهت بررسی اثر دما به دست آمده است. در تحقیق حاظر از روش سیم داغ گذار به منظور اندازهگیری ضریب هدایت حرارتی نانوسیال با استفاده از آنالیزر حرارتی KD2- Pro(decagon) استفاده می شود. نتایج نشان میدهد با افزایش دما، افزایش کسر حجمی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال افزایش می یابد. همچنین اثر افزایش دما در کسرهای حجمی بالاتر مشهودتر است و افزایش ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما و کسر حجمی رابطه ای غیرخطی دارد. از مقایسه نتایج تجربی با مدلهای بکار گرفته شده جهت تخمین ضریب هدایت حرارتی نشان از اختلاف بسیار زیاد میان نتایج است و این اختلاف با افزایش کسرحجمی و افزایش دما بیشتر میشود و نشان می- دهد این مدلها اعتبار لازم را جهت پیش بینی رفتار حرارتی این نانوسیال ندارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیدمحمدباقر عالم پور ؛آرام سلیمانی ؛بهروز مظفری ؛علی اکبر عباسیان آرانی؛ ۱۳۹۴، بررسی آزمایشگاهی اثر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال EG-ZnO، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3884-Experimental-Investigation-effect-of-temperature-and-solid-volume-fraction-on-thermal-conductivity-of-EG-ZnO-nanofluid

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیدمحمدباقر عالم پور ؛آرام سلیمانی ؛بهروز مظفری ؛علی اکبر عباسیان آرانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل