مقایسه سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی بین زنان مطلقه وسایر زنان متاهل

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش حاضر مقایسه سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی بین زنان مطلقه وسایر زنان متاهل در شهراراک بود. این مطالعه از نوع علی مقایسه ای) پس رویدادی( بود .برای انتخاب جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل و کلیه زنان مطلقه شه راراک که زیر نظر بهزیستی هستند که تعداد آنان 081 بود. نمونه زنان عادی به صورت تصادفی ساده از زنان عادی شهر اراک به تعداد 01 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. . در این پژوهش از دو ابزار سرسختی اهواز و خودکارآمدی شرر استفاده شد. . برای آزمون فرضیه پژوهش از t مستقل استفاده شد. . یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان متاهل و زنان مطلقه وجود دارد. فرضیات تحقیق تایید شد. پس میتوان نتیجه گرفت که که نمرات در سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی در زنان متاهل نسبت زنان مطلقه بیشتر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکتر کاظم گرام؛2.امین دهقان؛ ۱۳۹۴، مقایسه سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی بین زنان مطلقه وسایر زنان متاهل، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4812-Compare-hardiness-and-self-efficacy-among-other-divorced-women,-married-women

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکتر کاظم گرام؛2.امین دهقان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل