تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایتمندی زناشویی زوجین

چکیده مقاله

در زندگی زناشویی با ازدواج زن و مرد آغاز میشود و ادامه این زندگی و کیفیت آن به نوع ارتباطی که بین زوجین حکم فرماست بستگی دارد که اگر ارتباط بین زوجین ناسالم و بیمار باشد، به طبع آن زندگی زناشویی دچار تزلزل و از هم پاشیدگی خواهد شد. آن وقت است که اختلافات ظاهر شده و هر دو نمیتوانند از زندگی خود رضایت کافی داشته باشند. لذا در این پژوهش، تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به زوجین بر میزان رضایتمندی و ابعاد رضایتمندی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونهگیری این پژوهش مشتمل بر 30 زوج مراجعهکننده به مرکز علوم روانشناختی شهر کرج بود که بصورت نمونهگیری در دسترس و داوطلبانه، 30 نفر از زوجین انتخاب شدند و بصورت تصادفی 15 زوج از میان نمونه های پژوهش در گروه آزمایشی و 15 زوج در گروه کنترل قرار گرفتند. سپس داده های مربوط به پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با روش آماری تحلیل کواریانس و نرم افزار sps  تحلیل شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش ناسازگاری زناشویی موثر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهرا فخر؛2.علیرضا کاکاوند؛ ۱۳۹۴، تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایتمندی زناشویی زوجین، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4852-The-Effect-of-Communication-Skills-Training-on-Marital-Satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهرا فخر؛2.علیرضا کاکاوند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل