A sudden change in measurement induced nonlocality

چکیده مقاله

در دستهای از حالتهای کوانتومی (MIN) به مطالعهی ناجایگزیدگی القاء شده توسط اندازهگیری MIN میپردازیم. در ناحیه ی حالتهای جداپذیر و قسمتی از ناحیهی حالتهای درهم تنیده مقید مقدار ثابت که مخالف صفر است را دارد در حالی که در این نواحی ناهم خوانی کوانتومی مقداری مخالف صفر را دارد که متغیر بوده و ثابت نیست و منفیت در ناحیهی جداپذیر و کل ناحیهی درهم تنیدگی هنگام گذار از حالتی با درهمتنیدگی مقید به حالتی MIN مقید مساوی صفر است. تغییر ناگهانی در با درهمتنیدگی آزاد مشاهده میشود. نشان میدهیم که این تغییر ناگهانی در ناهمخوانی کوانتومی و ناهمخوانی کوانتومی هندسی برهممنطبق MIN هندسی هم دیده میشود. این نقطهی گذار فاز در هستند. در ناحیهی درهمتنیدگی آزاد، ناهمخوانی کوانتومی هندسی مقدار ثابتی را نسبت به پارامتر با افزایش این پارامتر در این ناحیه زیاد میشود.

 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محسن سربیشه ای؛2.کوروش جاویدان؛3.حکیمه جاقوری؛ ۱۳۹۴، A sudden change in measurement induced nonlocality، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4867-A-sudden-change-in-measurement-induced-nonlocality

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محسن سربیشه ای؛2.کوروش جاویدان؛3.حکیمه جاقوری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل