ارزیابی و تاثیر ضد میکروبی عصاره پوست بادمجان بروی برخی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی

چکیده مقاله

حضور و رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی باعث فساد مواد غذایی و در نتیجه کاهش کیفیت و مدت ماندگاری مواد
غذایی میشود. از طرف دیگر به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط نگهدارندهای شیمیایی، تمایل مصرف کنندگان به استفاده از
مواد نگهدارنده طبیعی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. هدف از این تحقیق شناسایی ترکیبات شیمیایی و
بررسی خصوصیات ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره پوست بادمجان علیه عوامل باکتریایی و قارچی ایجاد کننده فساد در
مواد غذایی می باشد .
مواد و روش ها:
عصاره آبی و الکلی پوست بادمجان به روش خیساندن استخراج گردید. جهت بررسی خصوصیات ضد باکتریایی وضد قارچی
عصاره، ابتدا به کمک اندازه گیری قطر هاله بازدارنده رشد، خصوصیات ضد باکتریایی عصاره پوست بادمجان تائید گردید و
سپس حداقل غلظت بازدارندگی MIC) (، حداقل غلظت کشندگی (MBC) و مقدار ماده خشک عصاره تعیین گردید.
نتایج و بحث:
تعیین فعالیت ضد میکروبی با دو روش توالی رقت در محیط مایع و انتشار از دیسک در محیط جامد انجام شد. باکتریهای
گرم مثبت نسبت به گرم منفیها حساسیت بیشتری را به عصاره نشان دادند.
نتیجه گیری کلی:
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که فعالیت ضد میکروبی پوست بادمجان مناسب بود؛ در نتیجه از گیاه بادمجان میتوان به
عنوان جایگزین طبیعی نگهدارندههای شیمیایی، در مواد غذایی استفاده کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آرزو سیدی؛محمدامین محمدی؛ ۱۳۹۴، ارزیابی و تاثیر ضد میکروبی عصاره پوست بادمجان بروی برخی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/518-Evaluation-and-antimicrobial-effect-on-certain-pathogens-eggplant-peel-extract-The-food-index

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آرزو سیدی؛محمدامین محمدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل