اقدامات خانواده محور در پیشگیری از بزهکاری کودکان

چکیده مقاله

پیشگیری از ارتکاب جرم یکی از راهبردهای اساسی در قلمرو کنترل اجتماعی است. افزایش مداوم بزهکاری نشان می دهد که رویکردهای سنتیِ کیفری و پیشگیری وضعی که تا حدودی لوازم و آثار محدودیت آور دارند، نتوانسته اند را مطرح » پیشگیری اجتماعی « پیشگیری از جرم را محقق سازند. بر همین مبنا جرم شناسان رویکرد نوینی تحت عنوان کرده اند. این نوع پیشگیری با دخالت در فرایند رشد افراد به دنبال تأثیرگذاری بر شخصیت و محیط اجتماعی پیرامون آن ها برای جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه از طریق وضع برنامه های اجتماعی کارآمد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. موفقیت این رویکرد موجب شده است سیاست گذاران جنایی بین المللی در قالب اسناد الزام آور و ارشادی، دولت ها را به سوی استفاده از ساز و کارهای پیشگیری اجتماعی در رابطه با کودکان رهنمون سازند. نکته مهمی که سیاست گذاران ملی باید مورد توجه قرار دهند کارکرد محیط های اجتماعی مختلف در تسهیل جامعه پذیر کردن افراد به ویژه کودکان جامعه است. کودک در مسیر زندگی اجتماعی خود، به صورت اجتناب ناپذیر یا انتخابی وارد محیط های اجتماعی گوناگونی می شود که ارزش پذیری و هنجارمند شدن وی متأثر از شرایط مطلوب یا نامطلوب هریک از این محیط ها است. از میان محیط های اجتماعی پیرامون کودک، خانواده اولین نهاد پایه گذار شخصیت و ارزش ها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین خط مشی زندگی آینده کودک دارد به گونه ای که واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تأثیر موازین اجتماعی، فرهنگی و محیطی آن است. اگر خانواده از نظرفرهنگی، اجتماعی و غیره در شرایط مطلوبی به سر نبرد، والدین شایستگی، صلاحیت و توان کافی برای هنجارپذیر کردن کودک را نخواهند داشت و نوجوانان آمادگی بیشتری برای درگیری در رفتارهای ضداجتماعی مانند دزدی و فرار از خانهو مدرسه و غیره خواهند داشت. با توجه به تأثیر الزامات پیمان بین المللی حقوق کودک، به عنوان شاخص ترین سندالزام آور جهانی در حوزه حقوق کودکان بر سیاست گذاری کشورهای عضو این سند، در این پژوهش سعی شده است باتبیین جرم شناختی این پیمان، چگونگی تأثیرگذاری یافته های پیشگیری محیط مدار، بر سیاست جنایی سازمان مللمتحد در راستای پیشگیری از بزهکاری کودکان بررسی شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زینب لکی؛2.رجبعلی گلدوست جویباری؛ ۱۳۹۴، اقدامات خانواده محور در پیشگیری از بزهکاری کودکان، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5185-Family-based-plans-in-prevenion-of-children-crime

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زینب لکی؛2.رجبعلی گلدوست جویباری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل