بسترها و عوامل مؤثر در شکلگیری داعش در عراق

چکیده مقاله

داعش یکی از مهمترین تحولات اخیر در منطقه و عراق به شمار میرود که باقدرت گیری از بحران سوریه، بهعنوان اصطلاحی جدید در محافل سیاسی و مطبوعاتی رایج گردید. ظهور این گروه نشانگر آغاز مرحله دیگری از سلفیگرایی رادیکال با تبعیت از اندیشههای ابن تیمیه و سید قطب در منطقه و جهان است. ابوبکر البغدادی رهبری این گروه را به عده دارد و با بهرهگیری از اندیشههای نوسلفیگرایی در تلاش برای تأسیس حکومت اسلامی ابتدا در عراق و سوریه و بعد در سایر نقاط جهان است. قدرتیابی این گروه در چند ماه اخیر در حدی بوده است که توانسته بهعنوان کنشگر غیردولتی فعال درصحنه عراق ظاهر گردد و روند سیاسی و امنیتی عراق را با اتخاذ رویکردی مسلحانه با مشکل مواجه سازد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: چه عواملی در – شکلگیری داعش در عراق مؤثر بودهاند؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که عوامل داخلی عراق از مهمترین عوامل تأثیرگذار و در کنار آن عوامل منطقهای و بینالمللی و از همه مهمتر ایدئولوژی سلفی جهادی نیز در شکلگیری داعش نقش اساسی داشتهاند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علی محمدیان؛2.قاسم ترابی؛ ۱۳۹۴، بسترها و عوامل مؤثر در شکلگیری داعش در عراق، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5698-Contexts-and-factors-in-the-formation-of-the-Islamic-State-in-Iraq

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علی محمدیان؛2.قاسم ترابی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل