بررسی اثر تکانه های نرخ سود تسهیلات بانکی بر تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب

چکیده مقاله

متغیرهای پولی همچون تقاضای پول و نرخ سود به عنوان مهمترین متغیر بازار داخلی و نرخ ارز به عنوان مهمترین متغیر بازار
خارجی، نقش بسیار مهمی در نوسانات شرایط اقتصادی یک کشور ایفا می کنند. در این بین تأثیر تغییرات نرخ سود تسهیلات
بانکی بر تقاضای پول از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این مقاله ارتباط بین این متغیرها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در
0510 با تأکید بر نقش شرایط تورمی مورد تجزیه - دوره 0531 و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بررسی
تأثیر تکانه های نرخ سود بانک ها بر تابع تقاضای پول، با استفاده از الگوی GARCH تکانه های نرخ سود بانک ها استخراج
گردید. سپس با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی) GSA ( و الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب) FA (، به برآورد تابع
تقاضای پول در قالب معادلات غیر خطی پرداخته شده است. نتایج نشان از کشش مثبت تقاضای پول نسبت به متغیر تولید
ناخالص داخلی به مقدار 1/4 دارد که این خود نظریه مکتب کمبریج را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین نتایج حاکی از آن
است که یک درصد کاهش در تکانه های نرخ سود تسهیلات بانکی باعث 1 درصد افزایش / افزایش 5 در تقاضا برای پول در
اقتصاد ایران می گردد. علامت منفی ضرایب متغیرهای تکانه های نرخ سود، نرخ تورم و نرخ ارز تأکیدی بر نظریه بامول و
توبین و نظریه معروف فریدمن است . همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که تأثیر تکانه های نرخ سود تسهیلات بانکی بر
تابع تقاضای پول در محیط های تورمی بالا و متوسط کمتر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احمد اسد زاده؛نینا میرانی؛امین قاسمی نژاد؛؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی اثر تکانه های نرخ سود تسهیلات بانکی بر تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5861-The-effect-of-interest-rates-on-money-demand-function-impulses-in-Iran-Gravitational-search-algorithm,-and-the-algorithm-Firefly

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احمد اسد زاده؛نینا میرانی؛امین قاسمی نژاد؛؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل