تاثیرگذاری سیاست های پولی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران

چکیده مقاله

سیاست های پولی در دنیای امروز نقش بسیار مؤثری را در نیل به توسعه اقتصادی بازی می کنند و معتقدان به سیاست های
پولی )پولیون( جزو مطرح ترین اندیشمندان اقتصادی در میان علمای اقتصاد به حساب می آیند. در زمینه اثرگذاری سیاست های
پولی بر بخش حقیقی اقتصاد متغیر تولیدناخالص ملی و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب نظران اقتصاادی
در زمینه ی اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید اختلاف نظر دارند. در این مقاله با استفاده از متغیرهای مرتبط با سیاست هاای
پولی تاثیر گذاری سیاست های پولی بر رشد اقتصادی در ایران در طی دوره 1631 تا 1611 باا اساتفاده از ماد ARDL ماورد
بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این واقعیت است که سیاست های پولی در ایران در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشاد اقتصاادی
تاثیر نداشته و تنها منجر به تورم شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، تاثیرگذاری سیاست های پولی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5924-The-impact-of-information-and-communication-technology-infrastructure-on-economic-growth-and-inflation-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل