تحلیل ساختار مؤلفه های کالبدی و عناصر مفهومی محله، نمونه موردی (محله سلسبیل تهران)

چکیده مقاله

ارتقاء تعاملات اجتماعی از مهم ترین جلوهای فضاهای شهری موفق می باشد. محله های شهری را می توان کوچکترین واحد های کالبدی و اجتماعی در بدنه سنتی شهرهای ایران به حساب آورد. بدون توجه به تعاریف لغوی و مفهومی آن، محله ها مرزبندی فیزیکی مشخص ندارند، لیکن از عملکردی و مشارکت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی شهرها، محدوده آنها حداقل برای ساکنین هر محله مشخص بوده است. در جامعه امروز شهری برای دستیابی به توسعه پایدار، محله بنیادی ترین عنصر شهری و حلقه واسط بین شهر و شهروندان است. هر محله با ارایه خدمات روزمره مورد نیاز و با ایجادنماد های محله ای موجب می شد ساکنان آن نوعی احساس تعلق و نوعی هویت داشته باشند. تا جایی که هر شهروند با نام محله ای که در آن می زیسته 55 ساله ساکن و شاغل - شناخته می شد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در بین ساکنین 81 محله سلسبیل تهران می پردازد. حجم نمونه با سطح اطمینان 55 درصدی و احتمال خطای 5 درص برابر 821 نفر تعیین گردید. با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس، پرسشنامه محقق ساخته با 81 گویه تهیه و توزیع شد. روش آزمون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استیودنت) t (، همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفت.نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ساختار اجتماعی- سیاسی شهر، ساختارکالبدی- فضایی و حالات روحی – روانی استفاده کنندگان از فضا در ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان سلسبیل تأثیر گذار می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حمید رضا صارمی؛2.صادق ابدال بیگی؛ ۱۳۹۴، تحلیل ساختار مؤلفه های کالبدی و عناصر مفهومی محله، نمونه موردی (محله سلسبیل تهران)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6106-Analysis-of-the-structure-and-elements-of-the-concept-of-neighborhood-physical-components,-sample-cases)-Salsabil-neighborhood-Tehran(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حمید رضا صارمی؛2.صادق ابدال بیگی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل