بررسی ارزش های حرفه ای پرستاران و عوامل مرتبط با آن

چکیده مقاله

مقدمه: کیفیت مراقبت های پرستاری و عملکرد پرستاران در حیطه مراقبت از بیمار تحت تأثیر
رعایت ارزش های حرفه ای می باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارزش های حرفه ای پرستاری و
عوامل مرتبط با آن انجام شد.
مواد و روش ها: در این مقاله مروری 1 منبع شامل 1 مقاله، کتاب، 3 سایت های معتبر به
12 مورد بررسی قرار گرفته شد. زبان فارسی و انگلیسی از سال های 1222 تا 2
یافته ها: :عواملی مثل وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاه محل تحصیل و برخی ویژگی
> 2/ های شخصیتی رابطه آماری معنی داری با ارزشهای حرفه ای داشتند) 22 P .)
نتیجه گیری: عواملی مثل وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاه محل تحصیل و برخی
ویژگیهای شخصیتی موثر بر ارزش های حرفه ای می باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛فاطمه الهیاری بیاتیانی؛ ۱۳۹۴، بررسی ارزش های حرفه ای پرستاران و عوامل مرتبط با آن، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6184-The-value-of-professional-nursing-and-related-factors

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛فاطمه الهیاری بیاتیانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل