پیش بینی تأثیر محتوای كتاب های علوم اجتماعی دوره ابتدایی بر تربیت شهروندان مطلوب

چکیده مقاله

این مطالعه با هدف پیش بینی تاثیر محتوای كتابهای علوم اجتماعی دوره ابتدایی كه شامل متن، تصاویر، پرسشها است، بر تربیت شهروند مطلوب در مدارس ابتدایی انجام گرفت. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی پیمایشی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 232 نفر از معلمان شرق گلستان را - در بر می گرفت كه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. دادههای تحقیق با روش تحلیلی و میدانی گردآوری شد و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون خی دو، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد مولفه های متن تصاویر و پرسشها می تواند بر دانایی محوری، قانون مداری، حس وطن - دوستی و مسئولیت پذیری و تعهد دانش آموزان موثر باشد ولی این تاثیر درباره مولفه های مشاركت و انتقادپذیری معنادار نبوده است. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد كه همه ابعاد و ویژگی های دانایی محوری، قانون مداری، حس وطن دوستی و مسئولیت پذیری و تعهد دانش آموزان شهروند مطلوب را پیش بینی كردند. آموزش و پرورش می تواند علاوه بر تاكید بر مولفه های موجود، از طریق توجه به متون، تصاویر و پرسشهایی كه مشاركت و انتقاد پذیری را ترویج می دهند، بر تربیت شهروندانی كه عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند موثر باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.معصومه مرتضوی؛2.حسین فکوری حاجی یار؛3.محبوبه سلیمان پورعمران؛ ۱۳۹۴، پیش بینی تأثیر محتوای كتاب های علوم اجتماعی دوره ابتدایی بر تربیت شهروندان مطلوب، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6211-Predict-the-effect-of-social-science-textbooks-of-primary-education-on-good-citizenship-education

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.معصومه مرتضوی؛2.حسین فکوری حاجی یار؛3.محبوبه سلیمان پورعمران؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل