نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار تماشاگران فوتبال

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات در بروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انجام شده است. در اين مطالعه نقش مولفه هاي عوامل محيطي، نحوي داوري، زمان برگزاري مسابقات و رسانه هاي گروهي در بروز رفتار هاي اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت تماشاگران مورد بررسي قرار - گرفت. جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان در ليگ برتر سال 98 8899 بودند كه تعداد آنها حدود 02222 نفر برآورد شد. حجم نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان 787 نفر در نظر گرفته = / شد. با استفاده از پرسشنامه پنجگزينهاي ) 98 αكرونباخ( فرضيه هاي تحقيق مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از روش هاي آماري من ويتني،كراسکال واليس و فريدمن استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه از نظر تماشاگران مسابقات فوتبال عواملي مانند؛ وضعيت محيطي، زمان برگزاري مسابقه، نحوه داوري و رسانه هاي ورزشي مي توانند، نقش قابل ملاحظه اي در بروز رفتارهاي نابهنجار داشته باشند كه در اين ميان، وضعيت محيطي ورزشگاه، بيشترين نقش را داشته باشد است. اين نتايج نشان مي دهد كه بهبود عوامل فوق، خصوصا شرايط محيط و امکانات ورزشگاه مي تواند در كاهش رفتارهاي نابهنجار تماشاگران نقش به سزايي داشته باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمدامين موحد؛2.حميدفروغي پور؛3.رضا صابونچي؛ ۱۳۹۴، نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار تماشاگران فوتبال، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6224-The-role-of-abnormal-behaviors-competitions-on-football-fans

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمدامين موحد؛2.حميدفروغي پور؛3.رضا صابونچي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل