بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در سیال عبوری از تیغه فلزی واقع بر نوار نقاله و مقایسهی نتایج برای سیالات آب و هوا

چکیده مقاله

به دلیل کاربردهای روزافزون نوار نقالهها در صنایع گوناگون، بهینه سازیهای مختلفی بر روی آنها انجام میپذیرد. در این میان، برخی از نوار نقالهها شرایط محیطی ویژهای چون عبور از حوضچههای آبی را تجربه خواهند کرد. یکی از موارد ضروری در استفاده از نوار نقالهها در شرایط خاص، بررسی قدرت انتقال حرارت و تاثیر گذاری سیال مجاور آن است. در پژوهش پیشرو به بررسی انتقال حرارت و تاثیر پذیری دو سیال هوا و آب در مجاورت تیغهای فلزی واقع بر روی نوار نقالهی در معرض جریان سیال پرداخته شده است. جهت ارائهی تحلیلی مناسب، ابتدا رژیم جریان عبوری از سطح تیغه به وسیلهی محاسبهی اعداد رینولدز تشخیص داده شده است. تشخیص رژیم جریان در تعیین معادلات حاکم نقش بسزایی خواهد داشت، زیرا برخی از مدلهای ارائه شده فقط در محدودهی رژیم جریان آرام صادق هستند. سپس به کمک کد  کامپیوتری و با استفاده از حل عددی روابط حاصله از حلهای دقیق بلازیوس و پلهاوسن و همچنین روابط ارائه شده برای مدلهای آشفتگی مربوطه، پارامترهای مرتبط با انتقال حرارت و تنش برشی سیال  محاسبه گردیده و نشان داده شده است که آب، در شرایط یکسان دارای قدرت انتقال حرارت بیشتر وهمچنین قدرت اعمال تنش برشی بزرگتری نسبت به هوا است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ابوالفضل قورچی بیگی؛رضا سلطانی؛الیاس رضایی؛ ۱۳۹۵، بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در سیال عبوری از تیغه فلزی واقع بر نوار نقاله و مقایسهی نتایج برای سیالات آب و هوا، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6737-Numerical-investigation-of-fluid-flow-and-heat-transfer-through-the-metal-blade-located-on-the-conveyor-belt-and-comparing-the-results-to-fluids,-water-and-air

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ابوالفضل قورچی بیگی؛رضا سلطانی؛الیاس رضایی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل