بررسی عوامل محدود کننده مدیریت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده مقاله

هدف این بررسی عوامل محدود کننده مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفیهمبستگی میباشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و روش نمونهگیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سالهای 1388 تا 1392 میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در نهایت بین تقسیم سود و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احسان تنگستانی؛وحیده عسگری؛وحیده عسگری؛ ۱۳۹۱، بررسی عوامل محدود کننده مدیریت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادارتهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6868-Examine-the-determinants-of-earnings-management-of-listed-companies-in-the-Stock-Exchange-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احسان تنگستانی؛وحیده عسگری؛وحیده عسگری؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل