اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم روی سلامت، توان تولیدی و تولید مثلی گاو تازهزا

چکیده مقاله

بیشتر ناهنجاریهای متابولیکی در گاو شیری از قبیل تب شیر، کتوزیس، جفت ماندگی، جابهجایی
شیردان در اولین 2 هفتهی شیردهی رخ میدهد و سبب ناهنجارهای متابولیکی در اوایل دورهی
شیردهی میشود. این مطالعه در مجتمع گاوداری گواور کرمانشاه روی ٨٤ رأس گاو هلشتاین که 2 رأس
در زایش اول، 22 رأس در زایش دوم، و 22 رأس در زایش سوم بوده، انجام گردید. گاوها در داخل هر
زایش به طور تصادفی به دو گروه 22 رأسی تقسیم شدند. گروه اول )گروه شاهد بدون پروتوکل( و گروه
دوم )پروتوکل روی آنها اجرا گردید( اختصاص یافتند. گاوهای گروه شاهد پس از زایش پروتوکلی را
دریافت نکردند ولی گروه دوم پس از زایش بلافاصله cc 252 بروگلوکنات کلسیم ٨٤ درصد پس از گرم
کردن و رساندن آن به دمای 83 تا 22 درجه سانتی گراد و به آرامی در مدت 22 دقیقه از طریق ورید
وداج گردن دریافت نمودند. ماده خشک مصرفی، تولید شیر، ترکیبات شیر، متابولیتهای خون و
ناهنجاریهای متابولیکی تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که مصرف ماده
خشک، میانگین تولید شیر، مقدار چربی شیر، غلظت کلسیم سرم خون، غلظت فسفر، غلظت منیزیم، اثر
معنیداری را نشان میدهد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احسان رضایی؛گلاره خاموشی؛حمید امانلو؛برهان شکرالهی؛ ۱۳۹۲، اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم روی سلامت، توان تولیدی و تولید مثلی گاو تازهزا، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6890-Effects-of-Borogluconate-Injections-on-Health,-Production,-and-Reproductive-Capacities-of-Recently-Calved-Cows

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احسان رضایی؛گلاره خاموشی؛حمید امانلو؛برهان شکرالهی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل