مصالح نوین و نقش آن در معماری پایدار

چکیده مقاله

در زندگی امروزه ب شر افزایش جمعیت با افزایش م صرف سوخت های ف سیلی همراه ا ست که این منابع مع ضلی بزرگ در حفظ طبیعت محسوب می شوند. در زمینه معماری پایدار در طراحی ساختمان های امروزی که مصرف سوخت های فسیلی را به حداقلمی ر ساند، می توان گامی بلند بردا شت. با پی شرفت روز افزون علم و فناوری های جدید در عر صه تکنولوژی، می توان در حو ضه ساختمان به دستاوردهای جدید و متناسب با معماری پایدار دست یافت. مصالح هوشمند مصالحی هستند که سعی در تطابق با شرایط محیطی دارند و بر اثر تغییرات محیط، واکنش نشان میدهند. ساخت مصالح هوشمند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد و همینطور بازنگری کلی در زمینه تولید مصالحی مانند سیمان، که برای تبدیل سنگ آهک به سیمان، درجه حرارت به 1۰۱۱ تا 1۰۱۱ سانتیگراد نیاز ا ست که همین امر باعث تقریبا ۰ در صد گازهای گلخانه ای دنیا را شامل می شود. پژوه شگران اروپایی امیدوارند بزودی با ا ستفاده از باکتری های زنده، از آنها به عنوان م صالح ساختمانهای مدرن ا ستفاده کنند. در این مقاله سعی بر معرفی مصالح هوشمند و مصالح مدرن، عملکرد و مزایای استفاده از آنها در بنا گردیده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حسین کاردگران؛ماندانا خلیل خلیلی؛ ۱۳۹۵، مصالح نوین و نقش آن در معماری پایدار، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7032-Modern-materials-and-its-role-in-sustainable-architecture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حسین کاردگران؛ماندانا خلیل خلیلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل