ساخت و بهینه سازی پارامترهای غشاء زخم پوش نانو لیفی با استفاده از روش رویه سطح پاسخ

چکیده مقاله

در این پژوهش ساخت غشاء زخم پوش الکتروریسی و بهینه سازی پارامترها با روش رویه سطح پاسخ
( RSM ( مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از نانوالیاف PU و نانوالیاف PAMPS حاوی گرافن اکساید
جهت انجام این مهم استفاده شد. عملکرد غشاء توسط شاخصهای میزان نفوذپذیری بخار آب، استحکام
و نفوذپذیری هوا مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور سه متغیر تراکم پوشش نانوالیاف PU ، تراکم
پوشش نانوالیاف PAMPS و میزان درصد گرافن اکساید در سه سطح مختلف درنظر گرفته شد و مقدار
بهینه متغیرها با توجه به شاخصهای مورد نظر بدست آورده شد. محدوده متغیرها در بازه تراکم پوشش
نانوالیاف PU g/m2 4 01 ، تراکم پوشش نانوالیاف - PAMPS g/m2 - - % 1 4 و درصد گرافن اکساید 1 2
انتخاب شد. نتایج نشان میدهد که مقدار بهینه متغیرها و بالاترین عملکرد غشاء به میزان g/m2 6/10
تراکم پوشش نانوالیاف PU ، g/m2 2/41 تراکم پوشش نانوالیاف PAMPS و 2درصد گرافن اکساید
بدست میآید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهه روشنفکر؛محسن گرجی؛ ۱۳۹۱، ساخت و بهینه سازی پارامترهای غشاء زخم پوش نانو لیفی با استفاده از روش رویه سطح پاسخ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7052-Fabrication-and-aptimization-of-electrospun-wound-dressing-using-response-surface-methodology

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهه روشنفکر؛محسن گرجی؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل